زهرا راه پیما

سلام

من زهرا راه پیما، دارنده مدرک IQS انگلستان  در زمینه مهارت های زندگی و فرزند پروری، بازی درمانگر کودک ، متولد سال 1362 در
شیراز هستم.
مدرس بهبود فردی و مهارت های زندگی  به ویژه مهارت فرزند پروری .
رسالت من کمک به انسان ها برای رسیدن به تجربه و  لمس لذت بردن از بودن در تجربه زیبای زندگی .
رسیدن به تجربه بودن در لحظه و زندگی در لحظه حال،چرا که زندگی در همین لحظه است.
بنابراین باید فرصت زندگی کردن راغنیمت شمرد و زندگی را زندگی کرد.
زندگی هم مانند هر مهارت دیگری  هنری آموختنی است.

 

نویسنده کتاب های :
شاه کلید (الکترونیکی)  –  با موضوع یافتن رسالت شخصی
مهم ترین سال های زندگی  –  با موضوع برقراری روابط دوستانه با فرزند

 

جهت برقراری ارتباط، در زیر اطلاعات تماس برای شما قرار گرفته شده است.
اطلاعات تماس

ایمیل : info@zrahpeima.com

اینستاگرام: ارتباط با صفحه

شماره تماس:

071-38477506

حساب

شماره کارت:

5047-0610-2350-2277

شماره حساب:

700792548227