نوشته‌ها

خشم

مهارت کنترل خشم

چرا به مهارت کنترل خشم نیازمندیم؟ خشم ازجمله واکنش‌هایی است که در شرایط فعلی جامعه به‌وفور شاهد آن هستیم . خشم نشانگر عدم مهارت افراد جامعه درزمینه مدیریت آن است. خشم واکنشی هیجانی در پاسخ به افراد و یا رفتارهایی است که مارا مورد…

سپاس گذاری

سپاس گزاری یعنی چه ؟ سپاس گزاری یعنی توجه به آنچه که داریم و تمرکز روی داشته هایمان. چرا لازمه سپاسگزار باشیم ؟ نگرش سپاس گزاری برای داشتن زندگی شاد لازم است .زیرا وقتی تمرکز و توجه روی داشته هایمان باشد در حقییقت به نقاط قوت خو…
تغییر و تحول فردی

تغییر و تحول فردی

چرا لازم است تغییر کنیم؟ با توجه به اینکه در عصر سرعت وتفکروعمل هستیم ،همه‌چیز در حال تغییر است . ما انسان‌ها هم برای بقا باید هم سو با تغییرات پیش برویم. در غیر این صورت از چرخه زندگی حذف خواهیم شد که نتیجه این اتفاق منجر به تجربیات تلخی مثل …