مسئولیت1

مسئولیت پذیری

/
  مسئولیت تاکنون برای همه ما اتفاق افتاده که کاری …
خشم

مهارت کنترل خشم

/
چرا به مهارت کنترل خشم نیازمندیم؟ خشم ازجمله واکنش‌هایی است که در شر…

سپاس گذاری

/
سپاس گزاری یعنی چه ؟ سپاس گزاری یعنی توجه به آنچه که دار…
تغییر و تحول فردی

تغییر و تحول فردی

/
چرا لازم است تغییر کنیم؟ با توجه به اینکه در عصر سرعت وتفکروعمل…
ارتباطات

ارتباطات

/
ارتباط موثر انسان موجودی اجتماعی است .به ارتباط با دیگران نی…